Ķekavas novada pasākumu afišas

ZIŅAS

Deinstitucionalizācijas procesa aktivitātes Ķekavas novadā

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir ilgstošs pārmaiņu process, kura mērķis ir radīt tādu vidi, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, patstāvīgi dzīvot un strādāt.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2017. gada 5. oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegumu (2017. gada 5. oktobris Nr.1-14/225) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2017. gada 23. novembrī un 2018. gada 19. janvārī, 25. janvārī, 19. martā un 9. aprīlī – papildu informāciju un tarifu projekta precizējumus.

Valsts policija atver Ķekavas sākumskolas sporta zāli; pašvaldība uzsāk sporta zāles sakārtošanas darbus

20. aprīlī Valsts policija veikusi bojātā paceļamā basketbola groza konstrukcijas demontāžu Ķekavas sākumskolas sporta zālē un atļāvusi Ķekavas novada pašvaldībai piekļūt sporta zāles telpām.

Ķekavas novada jauniešiem piedāvā attīstīt biznesa domāšanu

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) kopā ar Ķekavas novada Uzņēmēju padomi un Ķekavas novada pašvaldību uzsāks vairāku pasākumu ciklu, kuru ietvaros iedvesmos, motivēs un iesaistīs jauniešus biznesa ideju ģenerēšanā. Ceturtdien, 26. aprīlī, JIC organizē “Jauniešu uzņēmīguma forumu”, lai kopā ar mentoriem un uzņēmējiem pārrunātu būtiskākos soļus, kā iespējams ideju īstenot reālā biznesā.