Ķekavas novada pašvaldība

 

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašvaldība pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

 

E-pasts: novads@kekava.lv

Elektroniskā iesnieguma forma

 

Apkalpošanas centri  

Rekvizīti

 

 Tālrunis: 67935803
   Tālrunis medijiem:  67936044
 
Adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

  

Ķekavas novada pašvaldības darba laiki:

Pirmdienās: 8.00 - 18.00   Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 8.00 – 17.00   Piektdienās: 8.00 – 14.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00    

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

 Pašvaldības speciālistu pieņemšanas laiki


  Pašvaldība

Vadība

Administratīvā daļa

Attīstības daļa

Būvvalde 

Domes priekšsēdētāja birojs

Dzimtsarakstu nodaļa

Finanšu daļa

Grāmatvedības daļa

Iedzīvotāju reģistrs

Iekšējais auditors

Inženierkomunikāciju speciālists

Izglītības daļa

Īpašumu daļa  

Juridiskā daļa

Klientu apkalpošanas speciālisti

Personāla daļa

Sabiedrisko attiecību daļa

Saimniecības daļa

Telpiskās plānošanas daļa

Vides un labiekārtošanas daļa

 Pārvaldes:

Baložu pilsētas pārvalde 

Daugmales pagasta pārvalde

 

 

 

 

 

 Pašvaldības aģentūras: 

Ķekavas ambulance

Ķekavas novada Sporta aģentūra

Ķekavas sociālās aprūpes centrs

 Pašvaldības iestādes:

Bāriņtiesa

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Reģionālā pašvaldības policija

Sociālais dienests

Ķekavas vidusskola 

Baložu vidusskola

Daugmales pamatskola

Pļavniekkalna sākumskola

Ķekavas Mākslas skola

Ķekavas Mūzikas skola

Ķekavas novada Sporta skola

Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Ķekavas pagasta kultūras centrs

Baložu pilsētas kultūras centrs

Daugmales pagasta kultūras centrs

Tūrisma koordinācijas centrs

 Pašvaldības kapitālsabiedrības: 

SIA "Baložu komunālā saimniecība"

SIA "Ķekavas nami"

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"

  Pašvaldības komisijas:

Administratīvā komisija

Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisija

 

 


 

  Drukāt