Ķekavas novada bērnudārzos uzstādīs viedos risinājumus

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs - “Ieviņa”, Ķekavā, “Avotiņš”,Baložos, “Bitīte’’, Katlakalnā un “Zvaigznīte” Valdlaučos pilotprojekta ietvaros tiks kontrolēti mitruma, temperatūras un CO2 līmeņi.
 

Pilotprojekts ilgs 3 mēnešus, kuru laikā ar viediem risinājumiem – sensoriem veiks mērījumus, un sniegs pārskatu vai gaisa kvalitāte iestāžu telpās ir normas robežās, vai arī ir nepieciešami uzlabojumi. Iegūtajiem mērījumu rezultātiem ir būtiska nozīme, lai noskaidrotu nepietiekamu telpu ventilāciju un mitruma klātbūtni telpās.
 

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes ir uzsākušas pilotprojekta saskaņošanas procesu. Projekta ietvaros sensorus nomās, savukārt pēc pilotprojekta noslēgšanās un iegūtā pārskata izvērtēšanas, lems par turpmāko sadarbību attiecībā uz viedo risinājumu lietojumu bērnudārzos.
 

Pilotprojekts organizēts sadarbībā ar uzņēmumu “Lattelecom”, kas nodrošina lietu interneta (termins angļu valodā - Internet of Things) risinājumus gudrākai pārvaldībai. Lietu interneta infrastruktūra nodrošina lielāku līdzekļu ekonomiju, efektīvāku sistēmu darbību un attīstības plānošanu ilgtermiņā. Pilotprojekta kopējās izmaksas 3 mēnešu garumā visās četrās pirmsskolas izglītības iestādēs sastādīs ap 240 eiro, kas tiks segti no Ķekavas novada pašvaldības budžeta.
 

Sabiedrisko attiecību daļa

13.03.2018.

 

  Drukāt