Izstrādāta Pļavniekkalna skolas nākotnes attīstības vīzija

Vērtējot vispārējās izglītības attīstību Ķekavas novadā, bērnu skaita dinamiku, skolu infrastruktūru un iedzīvotāju iekšējo migrāciju, Ķekavas novada pašvaldība  šobrīd ir izveidojusi jaunu Pļavniekkalna sākumskolas attīstības vīziju, ar kuru izglītības speciālisti 7.februārī iepazīstināja skolas vecāku padomi.
 

Vīziju sagatavoja izveidotā darba grupa, kurā strādāja pašvaldības speciālisti no Izglītības, Attīstības un Telpiskās plānošanas daļas, Pļavniekkalna sākumskolas direktore un skolas vecāku padomes pārstāvji.
 

Atbilstoši vēlamai skolas attīstības vīzijai jaunā Pļavniekkalna skola tiek paredzēta kā “vienas pieturas skola”. Tas nozīmē, ka skola ir atvērta no plkst. 7.00 līdz 19.00. Bērniem pēc mācību stundām līdz pulksten septiņiem vakarā tiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas, plašs interešu pulciņu piedāvājums un launags (ar nelielu vecāku līdzfinansējumu). Šāda pilnas dienas skola ļautu vecākiem gūt sirdsmieru, ka bērni būs pieskatīti visas dienas garumā - līdz brīdim, kad vecāki pēc darba izņems savus bērnus no skolas. Šajā laikā bērni jau būtu veikuši visus mājasdarbus un apguvuši dažādas iemaņas daudzveidīgos interešu pulciņos turpat skolā, lai jau vakarā kopā ar ģimeni  ļautos sarunām un kādām kopīgām patīkamām aktivitātēm.
 

Ņemot vērā, ka šī jaunās skolas vīzija prasa no pašvaldības ievērojamas finanšu investīcijas, gan raugoties no būvniecības, gan pēcāk no uzturēšanas viedokļa, plānots to īstenot vairākās kārtās:

  • pirmajā etapā izbūvēt sākumskolu un sporta laukumu jaunā vietā Katlakalna vai Rāmavas teritorijā, paredzēta 500 bērniem no 1. līdz 6. klasei (ar trim paralēlklasēm),
  • otrajā etapā – uzbūvēt skolai piebūvi bērnudārza vajadzībām (līdz 150 bērniem),
  • noslēdzošajā (ja  nepieciešams, izvērtējot izglītojamo skaitu) – paplašināt skolu ar 7.-9. klasi.      


Plānots, ka jaunajā skolā tiks nodrošinātas ne tikai jau esošās izglītības programmas, ko jau šobrīd īsteno Pļavniekkalna sākumskola, bet arī pamatizglītības 1. posma (1.-6. klasei) STEM (izglītība, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virziena programma, vecākiem piedāvājot bērnus izglītot eksakto zinātņu  klasēs, kas papildinātas ar valodu apguvi vai mākslas novirzienu. 


Darba grupā tika rūpīgi analizēti arī vairāki varianti iespējamajai jaunās skolas būvniecības vietai Katlakalna un Rāmavas apkaimē, izvērtējot no dažādiem aspektiem, piemēram, esošās infrastruktūras un inženierkomunikāciju pieejamības, zemes platības un piederības, nepieciešamā investīciju apjoma un projekta realizēšanai nepieciešamā laika resursa.  Darbs pie piemērotākās vietas skolas būvniecībai vēl turpinās.


“Pļavniekkalna skolas attīstība, tostarp, jaunas skolas ēkas būvniecība, ir bijusi un būs viena no manām darba prioritātēm. Šī jautājuma virzībai personīgi arī turpmāk sekošu līdzi, lai jau tuvākajā nākotnē mūsu novada bērniem Katlakalnā vai Rāmavā vērtu vaļā durvis jauna, moderna un plaša skola,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.  


Nepieciešamību pēc jaunas un plašākas skolas, kas varētu uzņemt daudz vairāk audzēkņu nekā esošā Pļavniekkalna sākumskola, kur šobrīd mācās aptuveni 200 bērnu, pamato lielais bērnu skaits un jaunu ģimeņu ienākšana novadā, kā arī vērojamās šajā jomā pieaugošās tendences. Ķekavas novads var lepoties ar vienu no lielākajiem dzimstības radītājiem.  Tas ne tikai priecē, bet arī uzliek pašvaldībai par pienākumu risināt jautājumu par izglītības nodrošināšanu mūsu bērniem.


Raugoties statistikas datos, tad  salīdzinājumā ar 2005. gadā dzimušo un Ķekavas novadā deklarēto bērnu skaitu 2016. gadā tas ir pieaudzis vairāk nekā par 30%. Vislielākais dzimušo skaits ir vērojams 2014. un 2015. gadā, līdz ar to tiek prognozēts, ka  arī vislielākais vietu pieprasījums novada skolās būs pēc trim gadiem – 2021. gadā. Tāpat jaunajai skolai varētu piesaistīt tos bērnus (pēc skaita - nepilni 200) no blakus esošām apdzīvotajām vietām (Alejām, Katlakalna, Rāmavas, Valdlaučiem, Baložu pilsētas), kuri šobrīd mācās lielākoties Rīgā.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

08.02.2018.

 

  Drukāt